La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és responsable dels dies 9, 19 i 29.

Podeu descarregar el full informatiu aquí.

Podeu col·laborar en la pregària contactant amb la Delegació

Mn. Joan Pere Pulido
Delegat de Pastoral Vocacional
vocacional@bisbatsantfeliu.cat
936 327 630

Vetlla de pregària vocacional 2022

Vocació a la vida religiosa

Vocació a la vida sacerdotal