La Diòcesi de Solsona és responsable dels dies 4, 14 i 24.

Podeu descarregar el full informatiu aquí.

Podeu col·laborar en la pregària contactant amb la Delegació

Mn. Marc Majà
Delegat de Pastoral Vocacional
vocacions@hotmail.com
690 189 885