La Diòcesi d’Urgell és responsable de pregar els dies 6, 16 i 26.
Podeu descarregar el full informatiu aquí.
Podeu col·laborar en la pregària contactant amb la Delegació:

Mn. Alfons Velásquez
Delegat de Pastoral Vocacional
pastoralvocacional@bisbaturgell.org
973 350 054

Vocació a la vida religiosa

Vocació al matrimoni

Vocació a la vida sacerdotal