A través de tantes i tantes activitats i experiències viscudes vam veure que el Senyor és present.

Benvolguts joves, soc Mn Guillem López Garcia prevere de la diòcesi de Terrassa. Aquest estiu he pogut participa amb els joves de la parròquia i de tota a diòcesi a la Jornada Mundial de la Joventut amb el Sant Pare Francesc, que es va dur a terme la primera setmana del més d’Agost. Més de un
milió i mig de joves de tot el món, van poder tenir un encontre amb el Senyor. Cada ú des de la seva Fe i des de les seves realitats personals. Van ser uns dies on van veure que, com a cristians, no estaven sols, en el món. Van veure que l’església és mare i que acull als seus fills.
A través de les catequesis, les eucaristies, la Vetlla, la Missa final de Clausura i de tantes i tantes activitats i experiències viscudes van veure que el Senyor és present. Que actua i que els crida. Els crida a viure l’encontre amb Ell amb alegria i esperança. Els crida a no tenir por del futur sinó a ser pedres vives que ajudin a construir un mon segons l’evangeli. A sortir de les seves zones
de confort, de les seves comoditats i a donar la vida per Crist als demés.
A sentir-se part de l’església, una església que els acull i els acompanya a l’encontre amb Jesús… Que els crida a una vocació per tots igual, la santedat. Però una vocació particular, on cada ú, en el diàleg amb el Senyor, amb un
cor obert, sigui prompte a escoltar i generós a respondre a aquella vocació particular, on hagi de donar Glòria a Déu i a servir als germans.
En el matrimoni, la vida missionera, consagrada, sacerdotal…

Call To Action

Similar Posts